Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

crazydunky
18:44
0002 db3e 500
Reposted frommangoe mangoe viakokoko kokoko
crazydunky
18:40
4463 8908
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaikari ikari
crazydunky
18:39
8792 87bb
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
crazydunky
18:39
Reposted fromzelbekon zelbekon viakokoko kokoko
crazydunky
18:37
4852 8696 500
Reposted from4777727772 4777727772 viausagiaddict usagiaddict
crazydunky
18:37
9976 3d67
Reposted from4777727772 4777727772 viausagiaddict usagiaddict
crazydunky
18:37
crazydunky
18:37

June 12 2018

crazydunky
17:50
1391 a24c 500
Reposted fromowca owca viaikari ikari
crazydunky
17:49
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaanything anything

June 11 2018

crazydunky
19:57
5556 deef
Reposted fromteijakool teijakool viaikari ikari
crazydunky
19:57
Reposted froml3910n l3910n viakot kot
crazydunky
19:55
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaikari ikari

June 05 2018

crazydunky
04:05
6621 e583 500
Reposted fromMadristas Madristas viakot kot

June 03 2018

crazydunky
15:47

Kochani, czasem jest tak, że wszystko idzie nie tak,

jak trzeba.I wtedy pojawia się miska z maślanką i truskawkami. I od razu wiadomo, że będzie dobrze.  Dlatego chciałem Wam tylko napisać - tak po prostu - żebyście się nie martwili za bardzo jeśli Wam nie idzie. Bóg jest dobry. Ludzie są piękni. I będzie dobrze. Nawet jeśli nie od razu, to będzie dobrze.  Zjedzcie maślankę z truskawkami.
— o. Adam Szustak
Reposted fromwwannie wwannie viamiimi miimi
crazydunky
15:45
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viamiimi miimi
crazydunky
15:45
Teraz nie pora myślec o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl. co możesz zrobić z tym, co masz
— Ernest Hemingway
Reposted fromSkydelan Skydelan viamiimi miimi
crazydunky
15:45
Chodź, połóż się obok, zresztą, po co się kochać, chcę cię rozebrać do naga, patrzeć na twoje piersi i biodra, jak skóra napina się na kostkach, jak bieleje ci i czerwienieje na zmianę splot słoneczny. Zresztą, chodź się kochać.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutcat outcat viamiimi miimi
crazydunky
15:45
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
crazydunky
15:43
Wykształcenie nie oznacza tego, ile się uczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania tego, co wiesz, a czego nie.
— Anatol France
Reposted fromavooid avooid viaToshi Toshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl