Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

crazydunky
15:25
0527 68ea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacalvados calvados
crazydunky
15:24
6718 2948 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaidylla idylla
crazydunky
15:22
Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSenyia Senyia

July 23 2017

crazydunky
15:20
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viaolewka olewka
15:20
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

crazydunky
15:20
14:27
8487 4849 500

July 22 2017

crazydunky
14:46
1134 3ed3
Reposted frompapaj papaj viaanything anything
crazydunky
09:28
crazydunky
09:28
crazydunky
09:27
crazydunky
08:18
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari
crazydunky
08:17
08:16

July 20 2017

crazydunky
11:19
3357 a1fc
"Dobry wieczór, Danuta Holecka, zaczynamy Wiadomości."
crazydunky
11:18
2579 b546 500
MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA
Reposted fromomelette-du-fromage omelette-du-fromage viaUbik Ubik
crazydunky
11:18
Turn the page - the easy way
Reposted fromtgs tgs

July 18 2017

13:29
9727 5acd 500

kamoria:

timeandchange:

ilikelookingatnakedmen:

For anyone who needs boat references for art or fic. 

or is interested

Omg I have such a mighty need for this!

Reposted fromhyratel hyratel viakokoko kokoko
06:52
5381 7ffa
Reposted fromtayfun tayfun viacyronis cyronis
06:51
4881 ba38 500

Ecola Deep by Scotty Perkins

Reposted fromessenceofnature essenceofnature viacyronis cyronis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl